الدينار

قصة قصيرةجدا
ابراهيم درغوثي/ تونس


ترجمها إلى الفرنسية :
مرتضى العبيدي


ظل يجمع ملاليمه المغموسة بالعرق مليما وراء مليم... وحين استوت دينارا يسر الناظرين ، اقتلعتها من قلبه وزرعتها في قلبك.Le dinar


Traduction de Mortadha Labidi
Il passa les jours à rassembler ses sous mouillés de sa sueur, millime après millime. Et quand il en obtint un dinar qui plairait à ceux qui le verraient, tu le lui as arraché pour le planter dans ton cœur.